Algemene gegevens Algemene gegevens

Kerkelijke Bijdrage VVB/AKB
*SKG - IBAN rekening NL36 FVLB 0699 9461 31

Solidariteitsbijdrage
*SKG - IBAN rekening NL05 FVLB 0699 8422 20

Andere overmakingen naar de kerk
(giften, facturen, etc)
*ING - IBAN rekening NL 82 INGB 0000 5072 12
  t.n.v. Protestantse Gemeente Spijkenisse

Diaconie Protestante Gemeente Spijkenisse 
SKG - IBAN rekening NL20 FVLB 0699 8435 02
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Spijkenisse

Diaconie inzake ZWO
SKG - IBAN rekening NL46 FVLB 0635 8110 06
t.n.v. Diaconie inzake ZWO Protestantse Gemeente Spijkenisse

Kerkelijk bureau
De Kern, Eikenlaan 2, 3203 BK
Open op; maandag van 10.00-12.00 uur
of op afspraak        

0181-612800

Collectebonnen

Vellen met 20 bonnen van € 1,00 / € 0,60 / € 0,35
Bezorgd:
IBAN rekening NL25 FVLB 0699 6422 27
tnv Telcommissie PGS, ovv bezorgen
Afhalen en inlichtingen Kerkelijk Bureau.
Collectebonnen zijn ook hier te bestellen via de webwinkel
 

Kerkblad Samen
Adreswijzigingen en nieuwe abonnementen via Kerkelijk Bureau 
Abonnementsprijs € 9,00 per jaar, te storten op
IBAN  rekening NL54 FVLB 0699 8433 75
t.n.v. Protestantse Gemeente Spijkenisse Kerkblad 'SAMEN'

(bij opsturen buiten Spijkenisse: € 44,04 per jaar)

terug