zo 11 nov 2018  om 10.00 uur
Voorganger: ds. L.L. van Berkel
Eredienst mmv. Muziek Onderwijs Centrum
Ouderling: Natasja Bezemer
Organist: Peter Herrewijnen

ORDE VAN DIENST voor zondag 11 november 2018 – Dankdag en MOC
Thema – Dankbaar voor groei
Voorganger – ds. Lennart van Berkel
Organist – Adrie van der Padt
Dwarsfluitist – Rosa Boutkam (namens MuziekOnderwijsCentrum – MOC)
Viool – Merel Bijl en Lex Oosthoek (namens MuziekOnderwijsCentrum – MOC)
Lector – Marijke Bezemer-van Doorne
Liturgische kleur – Groen
Ouderling van dienst – Natasja Bezemer-Poort
Diaken van dienst – Marja Voogt-van der Giessen
 
VAN BUITEN NAAR BINNEN
 
Welkom door de voorganger
 
Stil gebed
 
Rosa Boutkam – Gracious flute
Merel Bijl en Lex Oosthoek – Hongaars volksliedje
 
(gemeente gaat staan)
 
Intochtslied – Opwekking 733 Tienduizend redenen tot dankbaarheid
https://www.youtube.com/watch?v=e-UhikQVG5Q
 
Bemoediging en groet
 
Vervolg intochtslied – NLB 218 1 t/m 3[ORGEL]
Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.
 
Dank U voor deze mooie aarde,
dank U voor sterren, maan en zon.
Dank U dat U ons wilt bewaren,
kracht en levensbron.
Dank U dat alle vogels zingen,
dank U voor elke boom in bloei.
Dank U voor zoveel goede dingen,
dank U dat ik groei.
 
(gemeente gaat zitten)
 
VOORBEREIDING
 
Kyriëgebed
 
Glorialied – NLB 462: 1 t/m 3 en 5[ORGEL]
Zal er ooit een dag van vrede,
zal er ooit bevrijding zijn
voor wie worden doodgezwegen
levenslang gebroken zijn?
 
Zal er ooit een blijvend heden
vol van goede vrede zijn
waar geen pijn meer wordt geleden
en het leven nieuw zal zijn?
 
Zie de takken aan de bomen
waar het jonge groen ontluikt
tot een stralend nieuwe zomer
waar de vredesbloesem ruikt.
 
Zoals bomen mensen tonen
dat er kracht tot groeien is
zal de zoon der mensen komen
die de boom des levens is.
 
 
DIENST VAN HET WOORD
 
Gebed om de Heilige Geest
 
Merel Bijl en Lex Oosthoek – Melodie (Valentin Hausmann)
Rosa Boutkam – Nimble flute
 
Kinderen komen naar voren
 
Kinderlied – Lees je bijbel bid elke dag (ELB 459)[ORGEL]
Lees je bijbel, 
bid elke dag (3x)
Lees je bijbel, bid elke dag, 
dat je groeien mag (3x) 
Lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag.

Read your bible, 
pray every day (3x) 
Read your bible, pray every day
if you want to grow (3x) 
Read your bible, pray every day, if you want to grow

Lis ta bible, 
prie chaque jour (3x) 
Lis ta bible, prie chaque jour
quand tu veux grandir (3x)
Lis ta bible, prie chaque jour, quand tu veux grandir (3x)
 
Gesprek met de kinderen
 
Kinderen gaan naar de nevendienst met de kleine Paaskaars en we zingen:
Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God, op Hem zijn wij gericht.
 
Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal.
 
Toelichting symbolisch bloemschikken
 
Lezing uit het Nieuwe Testament –  Marcus 4: 26-34 (door lectrice)
26En hij zei: ‘Het is met het koninkrijk van God als met een mens die zaad uitstrooit op de aarde: 27hij slaapt en staat weer op, dag in dag uit, terwijl het zaad ontkiemt en opschiet, ook al weet hij niet hoe. 28De aarde brengt uit zichzelf vrucht voort, eerst de halm, dan de aar, en dan het rijpe graan in de aar. 29Maar zo gauw het graan het toelaat, slaat hij er de sikkel in, omdat het tijd is voor de oogst.’
30En hij zei: ‘Waarmee kunnen we het koninkrijk van God vergelijken en door welke gelijkeniskunnen we het voorstellen? 31Het is als een zaadje van de mosterdplant, het kleinste van alle zaden op aarde wanneer het gezaaid wordt. 32Maar als het na het zaaien opschiet, wordt het het grootste van alle planten en krijgt het grote takken, zodat de vogels van de hemel in zijn schaduw kunnen nestelen.’
33Met zulke en andere gelijkenissen verkondigde hij hun Gods boodschap, voor zover ze die konden begrijpen; 34hij sprak alleen in gelijkenissen tegen hen, maar wanneer hij alleen was met zijn leerlingen, verklaarde hij hun alles.
Lied – NLB 923[ORGEL]
Wil je wel geloven dat het groeien gaat,
klein en ongelooflijk als een mosterdzaad,
dat je had verborgen in de zwarte grond,
en waaruit een grote
boom ontstond.
 
Wil je wel geloven het begin is klein,
maar het zal een wonder boven wonder zijn
als je het gaat wagen met Gods woord alleen;
dan gebeuren wonderen
om je heen.
 
Wil je wel geloven dat je vrede wint,
als je vol vertrouwen leeft, zoals een kind.
Als je een geloof hebt als een mosterdzaad,
groeit de liefde uit
boven de haat.
 
Verkondiging
 
Meditatieve stilte
 
Lied – NLB 906: 6 en 8[ORGEL]
Streel Gij met uw stralen, God van licht en leven,
mijn gezicht tot U geheven.
Evenals de bloemen voor het zonlicht buiten
zo gewillig zich ontsluiten,
zo laat Gij, / zon van mij,
in uw licht mij groeien
voor U openbloeien.
 
Heer kom in mij wonen, zij mijn hart en leven,
U ten heiligdom gegeven.
Gij die zo nabij zijt, wend mij toe uw wezen,
dat Ge in mij uw beeld kunt lezen.
Waar ik ga zit of sta,
laat mij U aanschouwen,
met een stil vertrouwen.
 
 
VAN BINNEN NAAR BUITEN
 
Mededelingen/afkondigingen
Dankgebed en voorbeden
Stilte
Onzevader
 
Inzameling van de gaven
Eerste rondgang:Oogstcollecte
Tweede rondgang: Beheer en Onderhoud
Deurcollecte: Kerk in Actie Binnenlands Diaconaat
 
Tijdens de collecte komen de kinderen terug
 
Rosa, Merel en Lex – Trio van Jean Baptiste Lully
 
Slotlied – NLB 795: 4 en 5[ORGEL]
God, die alle dingen nieuw maakt,
zet opnieuw een toekomst in
waar wij van uw zegen leven,
anderen tot zegen zijn.
 
Geef geloof dat trouw kan groeien, 
hoop op meer waarachtigheid,
liefde die zo lang blijft bloeien
als uw liefde ons geleidt.
 
Wegzending en Zegen
Gezongen Amen
 

terug