Programma Ouderenmiddag 2018 Programma Ouderenmiddag 2018

26 oktober Ontmoetingsmiddag
7 december Kerstviering

Advent-morgen – Vrijdag 7 december van 10.00 – 14.00 uur

Er zullen kerststukjes worden gemaakt, een eigen gemaakt kerstverhaal worden voorgelezen en uiteraard wordt er geluncht met elkaar.

Graag aanmelden op de lijst in de hal of telefonisch opgeven bij Jacqueline: 284915 of Marja Voogt 674624.

 
Ontmoetingsmiddag 26 oktober 2018 Ontmoetingsmiddag 26 oktober 2018

Vrijdag 26 oktober - Ontmoetingsmiddag
Op 26 oktober hopen we weer een Ontmoetingsmiddag te organiseren. Zet deze middag dus vast in uw agenda. Wat we u precies gaan bieden is nog niet helemaal uitgewerkt. Maar we hebben nog even. Wel weten we dat we het thema van de startzondag zeker gaan vervolgen. Namelijk; een goed gesprek. Dat is iets wat op deze middagen altijd plaatsvindt. Bovendien mag inmiddels ook bekend zijn dat u niet hoeft te koken. Dat doen wij voor u.
In het volgende kerkblad kunt u lezen wat we de 26ste oktober gaan doen.
Weet u welkom.
Hartelijke groet Jacqueline en Marja